Parklidmaatschap

INSCHRIJFFORMULIER
TENNIS PARKLIDMAATSCHAP BERG EN BAL

(LET OP: DIT IS GEEN TVC VERENIGINGSLIDMAATSCHAP!)

VAN 1 APRIL TOT 1 OKTOBER
SEIZOEN 2019

IK WIL ME GRAAG INSCHRIJVEN VOOR:


PARKLIDMAATSCHAP NORMAALVAN 1 APRIL TOT 1 OKTOBER€ 187,50
NVTVAN 1 APRIL TOT 1 OKTOBER€ NVT
VAKANTIEPARKLIDMAATSCHAP6 weken in de zomervakantie€ 62,50


Volledige naam * Geslacht Man Vrouw
Adres * E-mailadres *
Postcode * Woonplaats *
Telefoon thuis *
Mobiel

Door verzending van dit formulier verklaart U akkoord te gaan met de inhoud van het reglement.

Informatie en reglement parkleden.

Na ontvangst van de betaling en een recente pasfoto kan er gebruik worden gemaakt van het abonnement.

Betaling kan á contant aan de bar geschieden of door overmaking van het bedrag op IBAN rekeningnummer NL06INGB069.70.62.767 ten name van VOF BLOVO te Limmen.


Datum
Velden met een * zijn verplicht.

Berg en Bal